Focus on Pictures

Eén pagina terug

Sudbury, Suffolk

Sudbury, Suffolk, gezien vanaf de Stour
Sudbury, Suffolk, gelegen aan de bovenloop van de Stour, gezien vanaf het riviertje.

We gaan nu naar de bovenloop van de Stour, een klein riviertje dat een prachtig dal uitgesleten heeft dat vrij nauwkeurig de grens tussen Norfolk en Essex vormt. Wij hadden een kajak meegenomen om het land van de rivier af te kunnen zien en lieten deze in Sudbury vanaf een weiland te water. Suth-burgh was voor de Angliers de versterkte stad in het zuiden. De Noormannen stelden in 1086 vast dat het werd bewoond door 63 burghers, later vrije mannen genoemd. Richard de Clare verleende de vrije burgers van Sudbury hun eerste privilege in de 13e eeuw door land te schenken dat aan de rivier was gelegen.

De stad heeft in de middeleeuwen veel te danken gehad aan de wolhandel, dat het grote welvaart bracht. Het had verschillende priorijen: zo was er St. Bartholomew’s van omstreeks 1130, Sudbury Priory gebouwd in 1272 door Baldwin de Shimperling (deze had reeds in 1381 wateraanvoer via loden pijpen!), en de Dominican Priory, maar deze zijn allemaal verloren gegaan.

In 1791 kon de jury niet tot overeenstemming komen over de schuld of onschuld van een beklaagde. Zij werden daarop voor straf “without fire and candle” opgesloten in een kamer op de eerste verdieping van de Old Moot Hall. Zij waren het er over eens dat het erg koud was. Daarom knoopten ze hun sjaals aan elkaar en ontsnapten daarlangs door het raam. Toen de burgemeester dit de volgende dag ontdekte was hij zo zeer in verlegenheid gebracht dat hij besloot het ontsnappen van de jury te verzwijgen en de gevangene vrij te laten.

Tegenwoordig is Sudbury vooral bekend als de geboorteplaats van Thomas Gainsborough, die beschouwd wordt als de beste portretschilder die Engeland heeft voortgebracht. Zijn geboortehuis werd in 1950 door een groep personen gekocht, gerestaureerd en tot een museum omgevormd. Het gaat om twee 15de eeuwse huisjes die in 1725 door de vader van Gainsborough werden gebouwd. De geboortedatum van Thomas staat niet vast, hij werd in 1727 gedoopt. Vader Gainsborough was in de leer gedaan bij een saajmaker en had een hoge positie bereikt in de rijkste industrie van het land, zodat hij een welvarend man was. Op een moment bezat hij 11 huizen en 22 are land in Sudbury.

Thomas Gainsborough wilde uitsluitend van schilderen bestaan. Zijn voorkeur ging uit naar het schilderen van landschappen, maar in de 18e eeuw was hiermee nog minder geld te verdienen dan met het maken van portretten. In 1740 ging hij naar Londen, waar hij in de leer ging bij de Franse graveur Hubert Gravelot. Hij verdiende wat geld met restaureren, schilderen van kleine landschapjes, modelleren van klei, maar had ook een zwak voor vrouwen en alcohol.

Zijn huwelijk, dat op 15 juli 1746 werd gesloten in een kapelletje waarin weggelopen paartjes trouwden, veroorzaakte een schandaal. Zijn bruid gaf namelijk trots toe een buitenechtelijk kind van een prins te zijn, waardoor zij levenslang een jaarlijkse toelage van £ 200 ontving; jaren later bleek zij de dochter van de hertog van Beaufort te zijn. Het gaf Gainsborough in ieder geval een soliede financiële basis. In 1748 kwam het echtpaar in Sudbury terug, maar kon van het schilderen niet bestaan; hij leende daarom £ 400 met het inkomen van zijn echtgenote als onderpand. In 1752 verhuisde hij naar Ipswich, een grote stad met 11.000 inwoners, waaronder rijke handelslieden. Inderdaad kreeg hij nu grotere opdrachten, zodat hij £ 5,25 in rekening kon brengen voor het schilderen van een hoofd, en £ 15,75 voor een halfhoog mansportret. Toch moest hij nog geld lenen. In 1758 ging het hem financieel beter, maar op 20 October 1759 vermeldt de Ipswich Journal:

“To be sold, the 22nd & 23d inst. ALL the HOUSEHOLD GOODS of Mr THOMAS GAINSBOROUGH with some PICTURES and original DRAWINGS in the Landskip way. The house to be let immediately”.

De familie verhuisde naar Bath in 1760; vanaf deze tijd werd de naam van Gainsborough in toenemende mate gevestigd. Hij werd in maart 1765 lid van de in januari 1765 door koning George III ingestelde Society of Arts of Great Britain, de latere Royal Academy. Later kreeg hij ruzie met de Royal Academy omdat hij aanwijzingen gaf hoe de schilderijen die hij van George III en koningin Charlotte had gemaakt moesten worden gehangen. Ofschoon hij verwachte hofschilder te worden toen deze positie vacant kwam, werd Joshua Reynolds, die de president was van de Royal Society, op die plaats benoemd. Op 3 augustus 1788 overleed Thomas Gainsborough aan keelkanker, als een beroemd man.

Terug Verder
Top pagina | Contact | Meld een fout | ©Philip H. Quanjer