Focus on Pictures

Previous page of story

Norwich Cathedral, Norfolk

Norwich Cathedral, NorfolkNorwich is de trotse hoofdstad van het graafschap Norfolk. Het is van Saksische oorsprong. Door de Denen werd het onder Sweyn Forkbeard verwoest, maar in het begin van de 10de eeuw was de plaats weer zo belangrijk, dat het als Northwic op munten van koning Athelstan (925-940) werd afgebeeld. In de elfde eeuw was het de zetel van de graaf van East Anglia; in 1094 werd het bisschopsstad. Tussen 1294 en 1320 werd een 4 km lange muur om de stad gebouwd.

In de tweede wereldoorlog was er veel schade, maar o.a. het kasteel en de kathedraal bleven gespaard.

Tot anderhalve eeuw geleden was Norwich een bijzonder geïsoleerde stad. Het was van centraal en noord-Engeland afgegrendeld door de veengebieden, aan de andere kant afgeschermd door de moerassige Broadlands, terwijl het noorden niet meer bood dan zee en vissersdorpen. De meer dan 160 km lange reis te paard naar Londen voerde over heide- en bospaden. In feite was het vlotter om de langzaam stromende Yare af te varen naar Lowestoft en vandaar over te steken naar Rotterdam, Brugge of Antwerpen. Dat deden veel inwoners van Norwich dan ook, zodat zij tot op heden niet zo'n drang voelen om naar London te gaan. Norwich had traditioneel sterke handelsverbindingen met Nederland en Europa, waarnaar grote hoeveelheden laken, wol en weefproducten werden uitgevoerd. In de tijd van Defoe bezaten de handelaren van Norwich gezamenlijk wel 1000 zeewaardige schepen.

De bisschopszetel van East Anglia werd in 630 gesticht door Felix van Bourgondië, die waarschijnlijk afkomstig was uit een klooster gesticht door de Ierse missionaris St. Columnbanus. Hij reisde in het jaar 630 naar het aartsbisschoppelijk hof van St. Honorius in Canterbury. Na enkele maanden werd bij uitgezonden om het volk van koning Sigebert in East Anglia te evangeliseren. Koning Sigebert stond hem toe zijn zetel te vestigen in Dommoc (men neemt aan dat dit Dunwich is). Daar bouwde koning Sigebert een paleis voor zichzelf en een kerk voor Felix. Via North Elmham verhuisde de bisschopszetel van East Anglia naar Thetford. In 1091 kocht Herbert de Losinga het bisdom van de kroon, and 5 jaar later begon het werk aan de kerk van Norwich, als onderdeel van een traditionele Benedictijner abdij. De bouw van de kerk nam 50 jaar in beslag. Daartoe moest o.a. veel steen uit Normandië worden aangevoerd. Bisschop Herbert de Losinga is begraven voor het hoge altaar in de kathedraal.

Back Next
Top of page | Contact | Report an error | ©Philip H. Quanjer