Focus on Pictures


Fotografie van glimmende objecten


Fotografie van glimmende objecten - 1


Voor wie is deze informatie bedoeld?

Deze informatie is geschikt voor een reeds gevorderde amateurfotograaf.

Bedenk ook het volgende :

Probleemstelling - Zelf gemaakte foto’s van emaillewerk en juwelen stellen vaak teleur. Dat komt meestal doordat over het hoofd wordt gezien dat glimmende oppervlakken hun omgeving weerspiegelen. Alles wat zich voor (en bij niet-vlakke objecten ook naast) het object bevindt wordt in het werk weerkaatst. Met ons oog en brein kunnen we niet alleen grotere contrasten waarnemen dan een fototoestel, we kijken gericht en filteren onbewust veel weg (we zien wat we willen zien of verwachten te zien), terwijl een fototoestel slechts registreert.

Glimmende oppervlakken spiegelen hun omgeving.
Zorg er dus voor dat zij spiegelen wat u wilt zien.

Deze eenvoudige vaststelling is eigenlijk de hele sleutel tot het oplossen en voorkomen van eventuele problemen:

Hoe kom ik tot een goed resultaat? De belangrijkste thema’s zijn

Alleen de fotograaf kan een goede foto maken.
Het fototoestel is slechts een hulpmiddel.

Benodigde uitrusting - Voor optimale mogelijkheden dient men te beschikken over

NB: Als de Engelse taal geen onoverkomelijk probleem voor u is en u komt in problemen met de fotografische terminologie, zoek termen dan op in de Dictionary of Film and Digital Photography.
Verder, indien u het boek kunt vinden, raad ik aan te lezen:
Fil Hunter & Paul Fuqua: Light - Science and Magic. An Introduction to Photographic Lighting. Focal Press, Boston-London, 1990. ISBN 0-240-51796-2.

Volgende pagina
Top pagina | Contact | Meld een fout | ©Philip H. Quanjer