Focus on Pictures


Fotografie van glimmende objecten


Fotografie van glimmende objecten - 6

Ontwikkellaboratoria worden vaak 'vaklaboratorium' genoemd ook al ontwikkelen zij alleen volgens een standaard procedure negatieven, waarvan zij vaak binnen het uur routine-afdrukken maken. Bij een professioneel laboratorium worden daarnaast dia's ontwikkeld en vergroot en kun je aanwijzingen geven over de ontwikkeling, zodat je film bewust kunt over- of onderbelichten. De ontwikkeling vindt ook anders plaats, waardoor negatieven en dia's niet of nauwelijks worden vervuild met stof en andere verontreiniging uit de ontwikkelbaden.

De afdruk
U hebt volgens bovenstaande ‘regels’ een perfecte opname gemaakt, nu nog een perfecte afdruk. Voor een gemiddelde opname, d.w.z. een waarbij je te maken hebt met gemiddelde contrasten, zijn geen grote problemen te verwachten. Toch verdient het aanbeveling om de afdruk te laten maken door een goed laboratorium op papier van goede kwaliteit, zodat kleuren goed worden weergegeven met een goede kleurverzadiging. Indien de foto later voor een of ander doel moet worden ingescand (bijv. voor een drukker), laat de afdruk dan maken op hoogglanzend papier.

Hebt u volgens de bovenstaande richtlijnen een opname gemaakt van een heel licht ('high key') of juist een heel donker ('low key') onderwerp, wees er dan op voorbereid dat u toch weer grauwe afdrukken krijgt indien u niet van een professioneel ontwikkellaboratorium gebruik maakt. Immers, bij het belichten van het papier wordt weer van een belichtingsautomaat gebruik gemaakt die geschikt is om te zorgen voor een goede afdruk van een ‘standaard’ foto . Indien u een diapositief inlevert, of een digitaal beeld dat u zelf hebt kunnen bekijken op uw computer, dan kunt u het vaklab evt. instructies geven voor correcties (contrast, kleur) op het beeld. Levert u een negatief in, dan is het verstandig om aan te geven of het om een heel licht of heel donker onderwerp ging, en of er een kleurzweem is die behouden moet blijven, zoals bij zonsopgang of -ondergang.

Bedenk bij het beoordelen van een foto op uw computer het volgende. De manier waarop een foto wordt weergegeven hangt af van de kwaliteit van uw monitor en van de afregeling van de kleurweergave. In professionele studio’s wordt de kleurweergave op een beeldscherm daarom geijkt. Omdat het oog zich aanpast aan een kleurzweem, deze als het ware wegfiltert, is het van belang dat de beoordeling van een beeld op het beeldscherm idealiter plaatst vindt onder gestandaardiseerde lichtcondities. Is de optimale kleurweergave van uw monitor afgeregeld bij TL licht, beoordeel dan een foto op uw beeldscherm bij datzelfde licht.

Veel gemaakte fouten
Als u een sieraad hebt gemaakt, of een geëmailleerd object, dan hebt u daar meestal langdurig en met veel overgave aan gewerkt en hoge eisen gesteld aan het eindproduct. Op fotografisch gebied is de kunstenaar in het algemeen minder thuis en dat is helaas vaak aan de zelfgemaakte foto te zien. Bent u met een kwalitatief niet zo goede foto tevreden, dan is dat uw goed recht en hebt u deze tekst alleen uit algemene interesse gelezen. Vindt u dat de documentatie van wat u gemaakt hebt ook aan kwaliteitseisen moet voldoen, en wilt u foto’s van uw werk aanbieden voor publicatie, dan zijn er drie mogelijkheden:

Vertekend perspectiefVeel voorkomende fouten, die moeilijk of helemaal niet meer te verhelpen zijn, zijn de volgende:

Terug
Top pagina | Contact | Meld een fout | ©Philip H. Quanjer